Ochrana osobních údajů

Ochrana údajů

Ochrana osobních údajů

Naše stomatologická praxe, Stomatologická Péče Malátková, klade velký důraz na ochranu Vašich osobních údajů. Cílem této stránky je informovat Vás o tom, jakým způsobem sbíráme, uchováváme a používáme informace, které nám poskytnete. Ceníme si důvěry, kterou do nás vkládáte, přistupujeme k Vašim osobním údajům s nejvyšší zodpovědností a vážností. Dle nařízení GDPR jsme zavedli řadu opatření, která mají za cíl zajistit vysokou úroveň ochrany Vašich osobních údajů. Všechny informace získané ve vazbě s poskytováním našich služeb jsou zpracovávány s nejvyšším možným respektem k Vašemu soukromí. Procesy sběru dat jsou navrženy tak, aby byly co nejtransparentnější a ve Vaší kontrole. Osobní údaje, jež od Vás požadujeme, jsou striktně nezbytné pro poskytování našich služeb na nejvyšší úrovni, a to včetně preventivní péče, diagnostiky a léčebných zákroků.

Všechny osobní údaje jsou uchovávány v bezpečných databázích a jsou chráněny před neoprávněným přístupem třetích stran. Naše politika ochrany osobních údajů zahrnuje nejen základní principy, jakými jsou transparentnost, účelnost sběru údajů a omezení účelu zpracování, ale také konkrétní postupy, jak zajistit nezbytnou bezpečnost Vašich informací. Důraz klade