Ochrana osobních údajů

Ochrana soukromí

Úvod

Respektování soukromí a ochrana osobních údajů našich pacientů a návštěvníků webu jsou pro nás ve Stomatologické Péči Malátková na prvním místě. V této politice ochrany osobních údajů se dozvíte, jaké údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme, jak s nimi zacházíme a jaké máte možnosti ohledně jejich užití. Jsme zavázáni chránit Vaše osobní údaje a zachovávat Vaši důvěru. Tato politika se vztahuje na všechny osobní údaje, které Stomatologická Péče Malátková shromažďuje v souvislosti s poskytovanými službami.

Shromažďování osobních údajů

Když navštívíte náš web, registrováním na konzultaci, při návštěvě naší ordinace nebo při komunikaci využíváme a shromažďujeme některé Vaše osobní údaje. Tyto údaje mohou zahrnovat Vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mail, zdravotní informace týkající se Vaší stomatologické péče a jiné relevantní údaje. Shromažďujeme tyto informace, aby bylo možné poskytovat naše služby na nejvyšší možné úrovni a zaměřit se na preventivní péči a léčbu.

Zpracování a ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány s maximálním ohledem na bezpečnost a ochranu soukromí. Používáme různé bezpečnostní technologie a postupy, aby informace, které shromažďujeme, byly chráněny před neoprávněným přístupem, použitím, změnou nebo zničením. Smlouvy s externími dodavateli, kteří mohou mít přístup k Vašim údajům v rámci poskytování služeb, zahrnují přísné požadavky na ochranu dat.

Vaše práva

Jako subjekt údajů máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, opravu jakýchkoli nesprávných nebo neúplných informací, vymazání nebo omezení zpracování Vašich údajů. K realizaci těchto práv, nebo pokud máte jakékoli dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, prosím, neváhejte nás kontaktovat na e-mailovou adresu [email protected]. Do našich postupů zahrnujeme i monitoring a revize pravidel pro zpracování dat, abychom zajistili jejich aktuálnost a efektivitu.

Kontaktní informace

V případě jakýchkoli dotazů nebo obav ohledně zpracování Vašich osobních údajů se můžete obrátit přímo na nás:

Elara Kinsey
20 Labouchere Road, South Perth WA 6151, Austrálie
E-mail: [email protected]